Candidații care au susținut, săptămâna trecută, probele scrise ale examenului de Bacalaureat vor afla, în cursul acestei zile, primele rezultate. Notele trebuie afișate până la ora 12.00, potrivit calendarului anunțat

de Ministerul Educației. Ca și la Evaluarea Națională, ele vor fi anonimizate, în sensul că notele vor fi trecute în dreptul codului individual alocat fiecărui candidat, iar pe liste nu se vor mai regăsi nume și prenume.

"În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui", a anunțat ISJ Prahova, săptămâna trecută.

O altă noutate este că, anul acesta, contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. Ele pot fi transmise în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 - 20:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. "În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora", prevede metodologia valabilă la Bacalaureatul 2020.

Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 iulie.

Pentru promovarea examenului, un candidat trebuie să aibă cel puțin nota cinci la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6.00.

 

Image
Image
Image

Articol preluat de pe:http://www.telegrama.ro

https://www.telegrama.ro/social/educatie/bac-2020-mar%C8%9Bi-sunt-afi%C8%99ate-primele-rezultate-procedur%C4%83-special%C4%83-valabil%C4%83-la-depunerea-contesta%C8%9Biilor%2C-%C3%AEn-acest-an.html

Most Read

  • Week

  • Month

  • All