MyRadioOnline.ro

Ministrul Educației a modificat, prin ordin, organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022. Principalele modificări vizează calendarul, respective procedura de înscriere la admitere, întrucât

va fi posibilă transmiterea dosarului inclusive on-line sau prin poștă, iar depunerea la școală se va face doar pe bază de programare.

“Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă. (2) Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate. (3) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. (4) Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. (5) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. (6) Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă”, prevede noul ordin.

Până la jumătatea lunii mai, în școli ar trebuie să ajungă broșurile cu informații detaliate pentru viitorii candidați. Înscrierea pentru susținerea probelor la limbi străine sau vocaționale se va derula între 7 și 14 iunie, iar testările propriu-zise vor fi organizate imediat după aceea.

Candidaţii la admitere vor completa fișele cu opțiuni între 16 și 22 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pe 24 iulie.

Toate modificările le puteți consulta în ordinul publicat AICI.

 

Image
Image
Image

Articol preluat de pe:http://www.telegrama.ro

https://www.telegrama.ro/social/educatie/admitere-la-liceu-%E2%80%93-dosarele-de-%C3%AEnscriere-pot-fi-transmise-%C8%99i-prin-e-mail-po%C8%99t%C4%83-p%C4%83rin%C8%9Bii-care-le-aduc-%C3%AEn-%C8%99coal%C4%83-au-nevoie-de-programare-repartizarea%2C-abia-pe-24-iulie.html

Most Read