MyRadioOnline.ro

Un grup de parlamentari liberali, din care face parte și senatorul de Prahova Roberta Anastase, semnează o inițiativă privind modificarea Legii educației astfel încât aceasta să prevadă suspendarea de drept

a contractului individual de muncă pentru cadrele didactice, în următoarele situații:

a) cadrul didactic a fost trimis în judecată pentru săvârşirea unor fapte contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau pentru orice alte fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;

b) faţă de cadrul didactic a fost dispusă reţinerea, arestul la domiciliu, arestarea preventivă, precum şi controlul judiciar sau controlul judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică exercitarea raportului de serviciu, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

Același proiect se referă și la suspendarea contractului individual de muncă, la iniţiativa conducerii instituţiei de învăţământ, “în situaţia în care faţă de cadrul didactic a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea unor fapte contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau pentru orice alte fapte penale incompatibile cu functia deţinută”.

Modificări similare sunt propuse și pentru învățământul superior.

“Analizând legislaţia în vigoare, se observă că, pentru cadrele didactice, spre deosebire de alte categorii de persoane (funcţionarii publici, magistraţi, poliţişti etc.), nu există dispoziţii referitoare la suspendarea raporturilor de muncă în cazul săvârşirii unor fapte penale. O reală problemă, atât din punctul de vedere al discriminării (pentru că nimic nu justifică vidul legislativ în cazul acestora), dar şi prin prisma naturii locului de muncă (instituţia de învăţământ). Având în vedere rolul esenţial al cadrului didactic în procesul de formare şi educare a elevilor, legiuitorul trebuie să arate o preocupare sporită în acest domeniu şi să adopte acte normative care să garanteze că personalul didactic îi desfăşoară activitatea profesională cu responsabilitate morală, decenţă, echilibru şi că acţiunile acestuia denotă respect față  de prestigiul instituţiei de învăţământ şi faţă de profesie”, argumentează inițiatorii proiectului.

“Dacă un cadru didactic este trimis în judecată pentru săvârşirea unor fapte împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale sau pentru orice alte fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, urmarea firească este ca raporturile sale de muncă să se suspende de drept până 1a rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Pentru că trebuie luate toate măsurile de precauţie i de protecţie necesare pentru a evita tensiunile sau alte incidente, ţinând cont de sensibilitatea faptelor de care este acuzat. De asemenea, propunerea vine cu soluţie şi dacă respectiva cauză se află în faza urmăririi penale: conducerea instituţiei de învăţământ are posibilitatea de a suspenda raporturile de muncă. Este important ca victima să fie protejată în permanenţă, indiferent de stadiul în care se află procesul, însă, având în vedere că în faza incipientă a anchetei penale abia încep să se strângă probele la dosar, rămâne la latitudinea conducătorului instituţiei, în funcţie de speţă şi de datele acesteia, dacă se impune suspendarea raporturilor de muncă. Au existat multe situaţii de săvârşire a unor fapte împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale, în instituţii de învăţământ, mediatizate, care, pe bună dreptate, au suscitat nemulţumire în societate. (…) Aceasta este realitatea, iar rolul Legislativului este esenţial în asigurarea unui cadru legal care să permită o protecţie sporită a elevilor şi a studenţilor, dar şi menţinerea încrederii, de către societate, în cadrele didactice şi în instituţiile de învăţământ. Prezenta propunere legislativă este răspunsul la vidul legislativ care există la acest moment în domeniul suspendării raporturilor de muncă în ceea ce priveşte cadrele didactice”, mai argumentează inițiatorii, în expunerea de motive.

Proiectul poate fi consultat AICI.

 

 

Image
Image
Image

Articol preluat de pe:http://www.telegrama.ro

https://www.telegrama.ro/social/educatie/propunere-legislativ%C4%83-privind-suspendrea-cadrelor-didactice-urm%C4%83rite-penal-sau-trimise-%C3%AEn-judecat%C4%83.html

Most Read