SC Proton SRL depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar toate informaţiile din site-ul www.radioproton.ro. Societatea nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nicio circumstanţă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al societății.

Orice persoană care vizitează site-ul www.radioproton.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal îşi manifesta acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale în vederea efectuării de studii de piaţă sau transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; realizării operaţiunilor de recrutare de personal; soluţionarea cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate societății, în conformitate cu Politica de Cookie și Politica de confidențialitate.


Calendarul zilei

Calendarul zilei de 18 februarie
Read more ...
Calendarul zilei de 17 februarie
Read more ...
Calendarul zilei de 16 februarie
Read more ...
Calendarul zilei de 15 februarie
Read more ...
Calendarul zilei de 14 februarie
Read more ...

www.RomaniaRadio.ro

radio.org.ro/

Internet Radio