Galați, Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova și Mureş vor deveni zone de investiții prioritare din Fondul pentru Tranziție Echitabilă, conform analizei preliminare a Comisiei Europene privind regiunile eligibile, susțin social-democrații într-un

comunicat transmis la câteva zile după ce Comisia Europeană a publicat un raport de țară din care reiese că aceste șase județe se vor confrunta cu o pierdere masivă de locuri de muncă.

"Studiile arată că România trebuie să investească anual, începând cu 2020, timp de un deceniu, 4% din PIB, adică 8 miliarde de euro în fiecare an, pentru a-și atinge țintele de decarbonizare pentru 2030. Vă solicit, domnule Timmermans, ca pentru statele membre care se vor confrunta cu probleme economice și sociale în cursul tranziției climatice, să creați o echipă în cadrul Comisiei Europene, care să sprijine elaborarea și aplicarea planurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse pentru 2030, respectiv 2050”, a declarat europarlamentarul român Dan Nica în dezbaterea din cadrul Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie cu vicepreședintele Frans Timmermans.

Oficialul român este, însă, optimist în ceea ce privește soarta celor șase județe care ar putea fi grav afectate de programul "Green Deal", care presupune ca UE să devină neutră climatic până în 2050.

"Pactul Ecologic European este o oportunitate de dezvoltare și diversificare economică pentru România, în condițiile în care ne revin 757 de milioane de euro din Fondul pentru Tranziție Echitabilă, care însumează 7,5 miliarde de euro. Țara noastră e între primii trei beneficiari ai mecanismului european de susținere a trecerii la economia neutră climatic, după Polonia și Germania. Acestui buget i se vor adăuga sume importante din bugetele politicilor europene de coeziune, sociale și pentru dezvoltare regională. Guvernul României are responsabilitatea de a elabora în regim de urgență planuri regionale de tranziție spre economia neutră climatic, axate în special pe diversificarea economiei locale, reconversia profesională și refacerea ecologică a terenurilor afectate. Susțin propunerea Comisiei privind organizarea de programe de recalificarea lucrătorilor, crearea de oportunităţi de afaceri, încurajarea transferului de tehnologii avansate și investiții în cercetare, inovare și digitalizare”, a spus europarlamentarul Dan Nica.

Potrivit acestuia, județele Galați, Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova și Mureş vor deveni zone de investiții prioritare din Fondul pentru Tranziție Echitabilă, conform analizei preliminare a Comisiei Europene privind regiunile eligibile.

Raportul arată că județele Dolj, Galați, Prahova și Mureș reprezintă 35% din emisiile GES ale României care provin din industria minieră și industria prelucrătoare și consideră că zonele, ca și Valea Jiului, vor fi afectate de tranziția energetică, impunându-se susținerea acestora prin intervenții din Fondul de Tranziție Justă, în scopul asigurării reconversiei.

Raportul consemnează că aceste patru județe se vor confrunta cu pierderi masive de locuri de muncă, fenomen care nu va putea fi contracarat în totalitate prin crearea și dezvoltarea de IMM-uri, astfel că susținerea investițiilor în unități mari de producție trebuie avută în vedere, ca și în reducerea substanțială a emisiilor prin demersuri compatibile cu obiectivele Green Deal.

Sursa foto: wikimapia.org

Image
Image
Image
Image

Articol preluat de pe:http://www.telegrama.ro

https://www.telegrama.ro/social/economie/peste-750-de-milioane-de-euro-pentru-%C8%99ase-jude%C8%9Be-din-rom%C3%A2nia-care-vor-fi-afectate-de-tranzi%C8%9Bia-energetic%C4%83-cine-sunt-beneficiarii.html


Most Read